Chat per seks shqipetar

18 Jul

Avni Rustemi, Dedë Gjo Luli, Gjergj Elez Alia, Gjergj Kastrioti, Gjeto Basho Muji, Gjin Bua Shpata, Gjon Buzuku, Ismail Qemali, Naim Frashëri, Pjetër Budi, Gjergj Fishta etj.; Aleksandër Duma Biri, Gavril Dara i Riu, Gjergj Balsha i Parë, Gjergj Qimekeqi, Ivani i Tmerrshëm, Rikard Zemërluani, Leka i Madh, Asdreni, Çajupi, Jakin Shkodra, Migjeni, Platonicus, etj. Nyjat dhe pjesëzat e mbiemrave të huaj shkruhen me shkronjë të vogël, kur jepet i plotë emri dhe mbiemri i personit, por shkruhen me shkronjë të madhe, kur përdoret vetëm mbiemri dhe kur nyja ose pjesëza është element i domosdoshëm i tij: Kur këto emërtime përdoren më vete (jo në fjali), siç ndodh zakonisht në rastet kur u drejtohemi personave përkatës, në nënshkrimet, si edhe në renditjen e emërtimeve në fjalë në dokumentet zyrtare, ato shkruhen me shkronjë të madhe si në fonmën e plotë, ashtu edhe në formën e shkurtuar.

Emërtimet e funksioneve zyrtare e shoqërore më të larta, titujt më të lartë të nderit në RSH dhe emërtimet e urdhrave e të medaljeve shtetërore shkruhen me shkronjë të madhe (të gjitha fjalët që hyjnë në përbërjen e tyre, me përjashtim të nyjave); po kështu veprohet edhe në rastet e ngjashme në kumtimet e në dokumentet zyrtare: Emrat dielli, dheu, hëna, toka etj.

shkruhen me shkronjë të vogël, kur nuk përdoren si terma të astronomisë,

Në rastet kur një pjesë e emërtimit zyrtar të një institucioni, organizate etj.

përdoret për të përfaqësuar gjithë emërtimin, kjo pjesë shkruhet me shkronjë të madhe: ministri i Mbrojtjes, ministri i Punëve të Jashtme etj.

Komuniteti Forumi Virtual - Diskutime te ndryshme rreth aktualitetit shqiptar dhe boteror, Historise Shqiptare dhe Boterore, Arsimit etj.

Ne kete chat mund te hyni Me Telefon ose dhe Me Flash nga PC/Laptop.

Eshte nje webfaqe e cila ju mundeson lidhjen mes shqiptareve anembane botes ne nje vend.

Kjo webfaqe u krijua nga kerkimi i vazhdueshem per Chat Shqip, Njohje online, Biseda dhe argetim pa fund.

“Zëri i popullit”, ,”Republika”, “Gazeta shqiptare”, “Studime filologjike”, “Gjurmime albanologjike”, “Revista pedagogjike” etj.; “Bagëti e bujqësia”, “Gramatika e gjuhës shqipe”, “Historia e Skënderbeut” , “Historia e letërsisë shqipe”, Komedia hyjnore”, “Drejtshkrimi i gjuhës shqipe”, “Toka jonë”, “Zëri i arbëreshëve” etj.

Përemri vetor ju dhe përemrat pronorë juaj, (i, e) tij, (i, e) saj, në shenjë nderimi për personin të cilit i drejtohemi, ose për të cilin flasim, mund të shkruhen me shkronjë të madhe.

– ia ktheu plaku dhe ia krisi gjumit, tuj e lane dreqin me dreqnue në pleqni të tij.

Chat per seks shqipetar-21Chat per seks shqipetar-37Chat per seks shqipetar-17